Strona 1 z 1

Regulamin korzystania z forum

: 02 sierpnia 2019, 15:27
autor: administrator
REGULAMIN KORZYSTANIA Z FORUM SZKOLENIARPO

Informacje wstępne
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Forum SzkoleniaRPO dostępnego pod adresem internetowym: szkoleniarpo.lodzkie.pl.
 2. Użytkownikiem Forum jest każda osoba, która założyła konto poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie szkoleniarpo.lodzkie.pl.
 3. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkoleń realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 4. Forum zarządza Administracja Forum, w skład której wchodzą administratorzy oraz moderatorzy wskazani przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi.
 5. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, ciasteczek, otrzymywania wiadomości e-mail od administratorów/moderatorów oraz pozwoleniem na przetwarzanie danych osobowych w celach administracyjnych. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi nie przekazuje informacji odnośnie danych użytkowników Forum.
 6. Użytkownik Forum ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za zamieszczane przez niego treści. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.
 7. Użytkownik Forum jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na forum, kategoria: Ogólne, forum: Regulamin.
Zakładanie konta na Forum
 1. Użytkownik Forum zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego zgodnie z jego treścią i wymogami, a w szczególności do podania swoich rzeczywistych danych osobowych – imię i nazwisko.
 2. Pseudonim/nick Użytkownika wybrany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego nie może zawierać treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
 3. Konto Użytkownika aktywowane jest w ciągu 3 dni roboczych przez Administrację Forum.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad wypełnienia formularza rejestracyjnego Administracja forum pozostawia konto Użytkownika bez aktywacji (zablokowane,) a po upływie 14 dni trwale usuwa konto z Forum.
Pisanie na Forum
 1. Wszystkie tematy/odpowiedzi udzielane na Forum podlegają moderacji ze strony Administracji.
 2. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikać błędów ortograficznych. Skróty bądź alternatywne form słów powinny być używane tylko wtedy gdy są powszechnie znane.
 3. Należy unikać pisania wyłącznie dużymi literami, zbędnego kolorowania czcionek oraz nadużywania emotikonów.
 4. Zabrania się pisania postów/zakładania tematów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp.
 5. Wypowiedzi Użytkowników stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane poza forum bez ich uprzedniej zgody.
 6. Zabrania się umieszczania treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. Na forum obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów.
 7. Jeśli Użytkownik zakłada nowy temat to powinien znajdować się on w odpowiednio przeznaczonym dla niego dziale i mieć adekwatny tytuł do treści w nim zawartych. Nie należy umieszczać tych samych tematów w kilku działach. Użytkownik powinien każdorazowo sprawdzić, czy na Forum nie istnieje już temat, który chce założyć (np. wykorzystując funkcję Szukaj).
 8. Zabrania się wykorzystywania forum do rozsyłania spamu lub reklamowania produktów i usług oraz stron internetowych a także podawania linków referencyjnych do stron, z których osoby polecające czerpią jakiekolwiek korzyści.
Prawa Użytkownika
 1. Każdy Użytkownik ma prawo do: przeglądania wszystkich działów forum, zakładania nowych tematów oraz odpowiadania w istniejących tematach (w wyznaczonych do tego celu działach), korzystania z wbudowanego chatu, korzystania z systemu wiadomości prywatnych, panelu zarządzania kontem.
Prawa Administratora
 1. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji treści regulaminu bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników i zobowiązuje się każdorazowo do umieszczenia jego aktualnej wersji na forum.
 2. Administracja zastrzega sobie prawo do nieopublikowania tematu/odpowiedzi, przy czym każdorazowo wskaże Użytkownikowi powód odmowy publikacji.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania postów, tematów, podpisów oraz avatarów, których treść narusza postanowienia regulaminu.
 4. Administracja zastrzega sobie prawo do czasowego blokowania Użytkowników, którzy naruszają postanowienia regulaminu oraz trwałego blokowania Użytkowników, którzy naruszają postanowienia regulaminu nagminnie.